Πολιτική Επιστροφής Εμπορευμάτων

Η επιχείρηση μας λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές.
Γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα είναι εύθραυστα/ευαίσθητα και γι αυτό το λόγο λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα είδη αυτά, να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους και την αποθήκευσή τους. 


Εξαιτίας της ευαισθησίας του προϊόντος επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή καταστροφή του προϊόντος η οποία σχετίζεται με τη μεταφορική εταιρεία.